Kvalitet

Fredrikssons verksamhetsledningssystem uppfyller kraven i kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2000, miljöledningsstandarden ISO 14001:2004. Fredrikssons samtliga verksamheter skall bedrivas så att kundernas krav, önskemål och förväntningar alltid tillgodoses genom våra åtaganden. Vårt viktigaste mått på kvalitet är kundens tillfredsställelse, varje leverans skall vara en referens för ytterligare beställningar.

Vi är ett ganska litet företag och eftersom företagsledningen arbetar praktiskt också, har de då möjligheten att få reda på de behov som finns. Vi talar med såväl truckförare som avdelningschefer för att kunna presentera en färdig lösning i rätt tid. Vi har alltid haft som mål att vara på rätt ställe i rätt tid med en ren bil och välklädd chaufför.

Vår miljöpolicy styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Att våra fordon skall vara så miljövänliga som möjligt, då vi trafikerar i miljözoner dagligen, är för oss en självklarhet. Miljövänligt bränsle till våra fordon är också viktigt.  Vi tar hand om restprodukterna så att de går till destruktion. 

Vi försöker undvika onödig energiåtgång. Våra transporter ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring i syfte att minska de negativa effekterna på miljön. Vi har även byggt en tvätthall och då monterat en oljeavskiljare för att kunna tvätta obehindrat. Härifrån går resterna till destruktion.