Här kan ni läsa om vår företagspolicy, uppförandekod, trafiksäkerhet, skydd etc.

För att läsa om de olika områden klickar ni antingen på flikarna under "Säkerhet och Policy" eller här nedan.

 • Företagspolicy
  - Jordnära
  - Utvecklande
  - Personliga
  - Pålitliga
 • Uppförandekod
  - Mänskliga rättigheter
  - Arbetsrätt
  - Miljö
  - Korruption
 • Trafiksäkerhetspolicy
  - Riktlinjer & Synsätt
  - Tillämpning
  - Kommunikation & Uppföljning
 • Ordnings- och skyddsregler
  - Gemensamt ansvar
  - Personlig Skyddsutrustning
  - Uppmärksamhet
  - Besiktning, Behörighet & Tillstånd
  - Elsäkerhet
  - God ordning
  - Farliga Kemikalier
  - Skyddsanordningar
  - Alkohol, Droger, Rökning
  - Åtgärder